product_list_bg

שווקי ממתקים הולכים וגדלים בדרום מזרח אסיה ובאסיה הפסיפית

ממתק גומי

   

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בביקוש למוצרי ממתקיםבדרום מזרח אסיה.מגמה זו צפויה להימשך בעתיד הנראה לעין, כאשר הכנסות הממתקים בתחום זה צפויות להגיע ל-63.53 מיליארד דולר בשנת 2023. יתר על כן, מומחים בתעשייה חזו קצב צמיחה שנתי של 8.35% בין 2023 ל-2027.

אסיה פסיפיקמַמתָקִיםהשוק פורח בשנים האחרונות, עם גודל שוק של כ-71.05 מיליארד דולר בשנת 2021. השוק צפוי להמשיך את מסלולו כלפי מעלה, עם קצב צמיחה שנתי משוער (CAGR) של 4.2% מ-2021 עד 2026. צמיחה זו צפוי להעלות את גודל השוק ל-82.81 מיליארד דולר עד 2026. שוק הממתקים באסיה פסיפיק הוא שחקן משמעותי בשוק העולמי, המהווה כ-25% מנתח השוק העולמי.

卷糖4

זמן פרסום: יוני-01-2023